Σηκιός

Ο σηκιός ή σκιός, επίσης γνωστός ως σκιαίνα είναι ψάρι του γένους Σκιαίνη που ζει σε ρηχά νερά και αμμώδη πυθμένα. Αλιεύεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ειδικά στη Μεσόγεια.