Λουτσος

Γνωρίστε τον λούτσο, ένα πανέμορφο και δυναμικό ψάρι, με ασταθή χαρακτήρα και άριστες κυνηγετικές ικανότητες. Μάθετε για τα είδη, τα χαρακτηριστικά, τη διατροφή, τον τρόπο ψαρέματος και τις απειλές που αντιμετωπίζει.