ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Aποδεικτικό Είσπραξης από Λιμενική Αρχή αξίας τριών (03) EURO υπέρ ΜΤΝ.

 

2. Aποδεικτικό Είσπραξης από Λιμενική Αρχή αξίας πέντε (05) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜΝ ή επτά (07) EURO όταν τελειώσουν οι σελίδες του βιβλιαρίου και στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανανέωσης της αδείας .

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής κείμενο:

Είμαι επαγγελματίας αλιέας και δεν εξασκώ περιοδικά ή κατά περίσταση κάποιο άλλο επάγγελμα με το οποίο είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του επαγγελματία αλιέα, όπως αυτή καθορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 1361/1983 «Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ 66 Α/1983) και στις κατά καιρό εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους των αρμοδίων Υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λ.π.).Επίσης δηλώνω ότι από την τελευταία ανανέωση της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας μου και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο της έκδοσής της και δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη που να έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Τέλος δηλώνω ότι δεν είμαι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης σκάφους το οποίο είναι εφοδιασμένο με ερασιτεχνική άδεια αλιείας».

 

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.

 

5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.

 

6. Προσκόμιση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (της οποίας ζητείται η ανανέωση).

 

7. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Αυθημερόν

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

 

Σε περίπτωση που τελειώσουν οι σελίδες του εντύπου αλλά και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανανέωσης η άδεια επανεκδίδεται σε νέο έντυπο, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) EURO αλλά στην (β) περίπτωση πρέπει να προσκομίζουν εκτός της υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωση από αλιευτικό αγροτικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο κάτοχος της άδειας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Copy link
Powered by Social Snap