Αλιεία Κοραλλιών

Η αλιεία κοραλλιών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 394/94 (Α?/174) και ασκείται από επαγγελματίες αλιείς που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια. Επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών θεωρείται όποιος ασχολείται συστηματικά με τη συλλογή κοραλλιών με αυτόνομες ή ημιαυτόνομες καταδυτικές συσκευές ή με τα εργαλεία ιτζένιο (μεταλλική ράβδος), με ωοειδές συρόμενο εργαλείο από το σκάφος (αυγό του Κολόμβου), με το χέρι (χρήση μεταλλικής οδοντωτής σκαπάνης από δύτες).

Όποιος επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη άδεια κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίσει κοραλλιογενείς σχηματισμούς, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή.

Η χρονική περίοδος για την εκμετάλλευση των ζωνών ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα του κοραλλιού και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, μετά την πάροδο της οποίας αρχίζει απαγορευτική περίοδος είκοσι πέντε (25) ετών.

Πηγή:  http://www.yen.gr

Copy link
Powered by Social Snap